Column: The Passion naar Heerlen? Nee dank u.

242313

door Harry Prenger

Onlangs werd Heerlen opgeschrikt door het plan van het CDA om The Passion naar de stad te halen. Omdat de politieke partij het succes van Serious Request blijkbaar niet is ontgaan, rees vermoedelijk de gedachte om ook iets voor Heerlen te willen doen. Begrijpelijk, zowel landelijk als in veel gemeenten leidt het CDA sinds enkele jaren een anoniem bestaan.

Het huichelachtige van het CDA-voorstel is dat The Passion slechts in het verlengde ligt van de eigen geloofsbelijdenis. Veel verder reikt het wereldbeeld van de partij kennelijk niet. Voor het binnenhalen van het event moet de gemeente overigens 150.000 euro ophoesten. Geen gering bedrag voor een veredelde kerkmis.

Nadat men decennialang gebukt ging onder de katholieke knoet van het CDA, hebben de meeste inwoners van Heerlen met de laatste verkiezingen duidelijk gemaakt dat stad en burger vooruit willen. Sinds Heerlen in alle opzichten fel rood kleurt is het dus maar de vraag of je de inwoners moet lastigvallen met de nadagen van Jezus van Nazareth. Als hardnekkige onruststoker haalde hij destijds bij de Romeinen het bloed onder de nagels vandaan. Deze oud-bewoners van Heerlen wilden na alle veldslagen eindelijk eens lekker relaxen in de door hen gebouwde badhuizen in de Limburgse stad. Met Van Nazareth werd zoals bekend korte metten gemaakt.

Voor het indienen van het voorstel om The Passion naar Heerlen te halen zou het CDA met zijn sterk katholieke stroming, om een andere, meer serieuze reden, bescheidenheid sieren. De Rooms-Katholieke kerk is nadrukkelijk betrokken bij de organisatie van The Passion. Nog vers in het geheugen ligt immers de ontdekking van het seksueel misbruik van minderjarigen door priesters in katholieke instituten. Het typeert de naïviteit en het stuitende eigenbelang van de politieke partij om Heerlen hoe dan ook lastig te vallen met The Passion. Zo’n evenement hoort niet thuis in een stad die langzaam weer opbloeit en snakt naar vooruitgang. In Heerlen kijkt men liever naar muurschilderingen dan naar glasinloodramen.

Tags: ,

3 comments

 1. Antoon K.H.Adriaens.

  Het lijdensverhaal is door 4 mensen opgetekend in de bijbel.
  O.a. Dat bij de gevangen neming van Jezus Christus Hij gezegd heeft dat zijn (hemels) rijk niet op deze aarde is maar in de hemel (boven de aarde).
  Enkele miljoenen mensen wordt wijs gemaakt dat er eens 1 dag komt dat op deze aarde een hemels rijk zal bestaan,en alle andere niet in hun leer gelovend zullen vernietigd worden.
  Heeft U wel begrepen in welke angst deze mensen moeten leven als zij de moed hebben om aan deze leer te verzaken.
  En het daarom tot groot nut is om van de inhoud kennis te nemen.

 2. Houd eens op met die flauwekul. Uit Amerika overgewaaide reli-porno. Bah.

 3. Mart van de Vorstenbosch

  Als er dan toch zoveel behoefte is aan meedoen aan massale evenementen, laten we (laat Heerlen) dan asjeblief niet meedoen aan deze poppenkast. Ons in tijden van onzekerheid en twijfel weer overgeven aan een geloof dat er mensen al bijna tweeduizend jaar van afhoudt om zelf na te denken en hun lot in eigen hand te nemen, lijkt me niet wenselijk. En als sommigen dan toch weer verlicht lijken te worden door het geloof in een God als Jezus: laat dat dan ‘in godsnaam’ gebeuren zonder dat ze indirect een vermolmd en hypocriet instituut als de Kerk weer ondersteunen. Voor evenementen liever naar leuke concerten of voorstellingen, bijvoorbeeld tijdens Cultura Nova! Heel wat beter voor de pr van een moderne stad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *