Het nieuwe Heerlen wordt urban: “rauw en experimenteel”

Heerlen1

door Harry Prenger

De binnenstad van Heerlen gaat de komende jaren veranderen. “Urban” luidt het profiel voor de nabije toekomst. Of alle plannen haalbaar zijn is afwachten. De gemeente spreekt immers nadrukkelijk van ambities. Sommige ervan daveren er flink op los. Voorbeeld: “een mix van mogelijkheden voor wonen, woonwerken, creatief ondernemen, onderwijsfaciliteiten, co-working spaces en ondersteunende faciliteiten brengen nieuwe vitaliteit in de oostkant van het centrum en vormt een belangrijke voedingsbron voor de andere aspecten van Urban Heerlen.”

In 2020 dient het urbane karakter zichtbaar en tastbaar te zijn. Het mag wat kosten. Dertig miljoen moet er worden bijeen gebracht door de gezamenlijke partijen. Samenwerking, lees financiële ondersteuning, wordt gezocht met de Provincie en ideeënplatform IBA (Internationale Bau Austellung). Daarnaast worden andere mogelijke betrokkenen gevraagd deel te nemen voor overleg. Burgers, creatievelingen, vastgoedondernemers, pandeigenaren. Gesprekken zijn hier en daar al in gang gezet, ballonnetjes opgelaten.

Enkele van de voornaamste ambities op cultureel gebied:
– jaarlijks een urban winterevenement
– ieder jaar toevoeging van drie kwalitatief hoogstaande straatkunstwerken
– uitbreiding muurschilderingen
– het realiseren van een volwaardig filmhuis
– onderzoek mogelijkheden filmhuis en bioscoop in Royal en Rivolitheater
– een broedplaats creëren voor jonge makers in podiumkunsten
– restauratie van beeldbepalende panden
– opwaardering archeologisch erfgoed
– realiseren creatieve industrie in leegstaande panden
– ontwikkeling muziekboulevard

Urban staat volgens de gemeente voor “rauw en experimenteel, eigentijds, innovatief, jong en creatief van geest”. Bevolkingskrimp komt niet voor in het twintig pagina’s tellende bidboek Urban Heerlen. Een van de peilers waarop een en ander wordt geordend zijn de vier “urbane sferen”.

Samenvatting uit het bidboek van de vier urbane sferen:

Urban Experience
Een compact en daardoor druk gebied waar het winkel- en horeca-aanbod trendy, eigentijds, maar vooral zeer divers van karakter is. De openbare ruimte als podium voor evenementen, experimenten en ontmoetingen. De omvang van het winkeloppervlak zal, gegeven de demografische ontwikkeling en de ontwikkeling van het koopgedrag, flink moeten krimpen. Daartoe verkleinen we het kernwinkelgebied en passen voor de overige straten in het centrum het planologisch regime zo aan dat er meer functies dan winkelen mogelijk worden.

Urban Heritage
Een gebied waar je de het Romeinse verleden kunt vastpakken maar ook de bijzondere woonomgeving en architectuur uit het recentere verleden. In de afgelopen jaren zijn we ons meer en meer bewust geworden van de unieke mogelijkheden van ons verleden voor de kwaliteit en de aantrekkingskracht van Heerlen. Door een mix van investering in de vernieuwing van de infrastructuur en in de eigentijdse programmering, presentatie en exploitatie willen we dat ook voor de cultuurhistorische elementen in de stad een culturele lente tot stand komt.

Urban Culture
Wie in 2020 door dit deel van Heerlen loopt, voelt zich 10 jaar jonger. Leren, wonen, creëren, delen, ontmoeten en experimenteren in een gebied waar jeugdigheid leidend is. Betaalbare voorzieningen in een gebied waar veel leven op straat plaatsvindt. Het maken en beleven van jonge, urbane cultuuruitingen van muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunst en op termijn ook onderwijs vormen de rode draad in deze sfeer. Om deze te versterken willen we woonwerkplekken voor creatieve ondernemers en jong volwassenen mogelijk maken, door het omvormen van scholen, winkel- en kantoorpanden naar woonplekken, ateliers en cultuurpodia.

Urban Living
De urbane sfeer van het centrum vormt een aantrekkelijke biotoop voor jong volwassenen en jonge gezinnen. De ombouw van panden met kantoor- en winkelfunctie tot woonvoorzieningen en woonwerkvoorzieningen voor deze doelgroep, bestrijdt leegstand en biedt nieuwe impulsen voor het centrum. Hier hoort ook bij dat de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgt met aanvullende voorzieningen als speel- en ontmoetingsplekken.

Lees hier het (concept) bidboek Urban Heerlen: https://www.heerlen.nl/Gemeente-Heerlen/Concept-bidboek-Urban-Heerlen.pdf

Tags: , , ,

2 comments

  1. Antoon K.H.Adriaens.

    Een plan waar het leven zal gaan bruisen,vele malen beter dan plannen om heersers die hun gelijk desnoods met geweld willen verkrijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *